این شرکت به دلیل دارا بودن دستگاه تولید پروفیل های سبک ساختمانی ( LSF ) تا ۴ طبقه میتواند به شرکت های همکار در زمینه ساخت سازه های LSF ، پروفیل های استاندارد را با بهترین کیفیت و در حداقل زمان تولید و عرضه نماید.