در این مقاله مسخصات لرزه ای مهاربند های ضربدری در سازه های فولادی نورد سرد به وسیله آزمایشات انجام شده روی نمونه های با مقیاس کامل با ابعاد۲٫۴* ۱٫۲ متر مورد ارزیابی قرار گرفت. اشکال مختلفی از مهاربندهای ضربدری آزمایش شده و عملکرد جانبی آنها به وسیله اعمال بارگذاری چرخه ای روی ۶ دیوار مورد بررسی قرار گرفت. تمرکز اصلی ایم مقاله روی ظرفیت باربری جانبی حداکثر نمونه ها ونحوه خرابی آنها بوده و همچنین برآورد منطقی از ضریب رفتار(R) دیوار های با مهاربند ضربدری انجام گردید. این مطالعه همچنین تاثیر کاهش عرض مهاربند در ناحیه ای با طول معین در وسط آن ( که این ناحیه به عنوان فیوز تسلیم عمل میکند) را بر روی تسلیم مهاربند ها وپاسخ پلاستیک دیوار ها همراه با جابه جایی قابل توجه نشان میدهد. نتایج آمایشات نشان داد سیستم های جدید پیشنهاد شده در این مطالعه قادر به تامین پاسخ پلاستیک همراه با شکل پذیری مناسب و سطح بالای ظرفیت باربری می باشد.

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *