توضیحات پروژه

پس از به وجود آمدن مشکلاتی در اجرای این ساختمان نظارت آن و طراحی مجدد سازه به تیم مجرب این شرکت سپرده شد. به دلیل آنکه در این پروژه کار فرما خواستار دهنه های بزرگتر از ۱۰ متر و همچنین سقف مسطح بوده است از تکنیک ترکیبی LSF و نورد گرم ( Hot Roll )  استفاده شده است.