توضیحات پروژه

این نگهبانی مطعلق به کارخانه فناوری سازه های فولاد سبک یزد بوده و خود نمونه کوچکی از ساخت این سازه برای بازدید کنندگان است. در این پروژه تلاش شد از نمای آجری استفاده گردد تا پتانسیل های این سازه را نشان دهیم که میتوان تمامی انواع نما را اجرا نمود. همچنین به دلیل آزاد بودن اطراف این ساختمان این پروژه نمونه مناسبی برای نشان دادن عایق حرارتی این سازه به افراد است.