ساخت و ساز

این شرکت میتواند در تمامی پروژه های ساختمانی با کمک انواع سازه های متفرقه مانند اسکلت بتنی و فلزی خدمات مناسبی را ارائه دهد.

چرا ما را انتخاب میکنید؟
بهترین کیفیت

به دلیل آن که این مجموعه متشکل از بهترین ها در مقوله ساخت وساز هستند میتوانند بهترین کیفیت ساخت را به شما عرضه کنند فنی مهندسی و پیمانکاری عمومی حذف شود.

ایمنی

در این شرکت ایمنی بسیار مهم و قابل استناد می باشد و در تمامی پروژه ها اعم از LSF، اسکلت بتنی و اسکلت فلزی در اولویت می باشد.

اصولی و مهندسی

تمامی فعالیت های ساختمانی این شرکت پس از طراحی توسط بهترین طراح های سازه، دقیقا مطابق با طراحی ها اجرا میگردد.

طراحی سازه

این شرکت با مدیریت جناب آقای دکتر رونق یکی از بهترین طراح ها و محققان LSF در جهان، طراحی های سازه ای را در زمینه LSF به عهده دارد