ملات خشک

سالانه نیاز به ساخت ۱/۵ میلیون واحد مسکونی و ترمیم و بازسازی بیش از ۱۷ میلیون مسکن می باشد.

 در این زمینه نیاز به افزایش ظرفیت تولید می باشد:

 
۱)
افزایش سرعت اجرا

۲) کارآیی و مهارت نیروی انسانی

۳) افزایش کیفیت مصالح

۴) کاهش در پرت مصالح و خطای نیروی انسانی

۵) ساخت صنعتی بنا، با استفاده از فن آوری های نوین ساختمانی

و از طرفی دیگر ساخت و سازهای بدون نظارت دقیق، مشکلات گوناگونی برای خریداران ایجاد کرده است:

۱) زمان طولانی اجراء

۲) هزینه زیاد اجرای ساختمان ها

۳) کاهش عمر مفید سازه (بدلیل استفاده از ملات سنتی)

۴) کیفیت پایین مصالح (بدلیل استفاده از ملات سنتی)

معایب تولید ملات به روش سنتی :

۱) عدم ترکیب مواد اولیه با نسبت صحیح

۲) کاهش کیفیت ملات

۳) در سطح کلان کاهش عمر بنا

۴) بکارگیری نیروی انسانی زیاد

۵) تخریب محیط زیست بدلیل ورود نخاله ساختمانی

۶) به هدر رفتن مواد اولیه(منابع ملی) بطوری که میزان اتلاف سیمان در کشور ایران را سالیانه بیش از ۹ میلیون تن تخمین می زنند.

راه حل :

ارائه راهکارهایی بمنظور استفاده علمی از سیستمهای ساختمانی نوین و مصالح ساختمانی جدید (ملات خشک)

ملات خشک چیست؟

Dry Mix   or  Dry Mortar

ترکیب سه ماده اصلی: مواد چسباننده ، سنگدانه ها و مواد افزودنی شیمیایی بمنظور بهبود کارایی ملات

ملاتها  بصورت خشک بسته بندی میشود و در محل مصرف، تنها به ملات آب اضافه گردد.

۱) تهیه ملات خشک با توجه به  نوع مصرف، از فروشگاه

  ۲) تخلیه مواد داخل بسته در  محل مناسب

۳) اضافه کردن آب به اندازه ذکر شده بر روی پاکت 

         ۴) اختلاط ملات