آنچه ما ارائه می دهیم

این شرکت می تواند با کمک بهترین طراح های سازه با سرپرستی جناب آقای دکتر رونق تمامی طراحی های سازه LSF را برای شما انجام دهد.

طراحی های سازه های تخصصی دیگر نیز از جمله فعالیت های این شرکت می باشد.

بازدید پروژه

این شرکت می تواند نقشه های طراحی شده شما را با کمک تیم مجرب و تخصصی برآورد سازه ایی نماید

طراحی

تمامی سازه ها ازجمله اسکلت بتنی، اسکلت فلزی، ۳D پنل و به صورت تخصصی سازه LSF را برای شما طراحی می نماییم.

مشاوره

ما می توانیم با کمک تیم مجرب در طراحی سازه ها به شما مشاوره های تخصصی ارائه دهیم